Evropski sklad za regionalni razvoj

Doporučení pro dobrý start

Vždy, když se v Alkemistu pustíme do překladů, máme v hlavě pouze jediné - zajistit nejvyšší kvalitu produktu, který klientům dodáme! Pro rychlou a hladkou cestu k tomuto cíli je důležité, abyste se drželi následujících doporučení:
Alkemist - For translator - Getting started
Překladatel je středem naší činnosti. Proto v Alkemistu děláme všechno pro to, abyste byli spokojení jak s pracovním procesem, tak se svým výdělkem.

Naše provize, která činí 10 % z částky účtované zadavateli, zahrnuje veškeré služby, o které byste se museli postarat sami, pokud byste pracovali jako nezávislý překladatel. Dřív, než byste usedli ke stolu k překládání, museli byste si práci nejprve zajistit pomocí propagace svých služeb, jakmile by se vám zákazník ozval, museli byste se domluvit na obsahu práce, požadavcích, termínech provedení a výši honoráře. Teprve potom – až byste uskutečnili prodej a řízení projektu – byste mohli usednout k překládání. Přitom není jisté, že byste práci sehnali hned. Možná byste na překladatelský projekt museli čekat dlouhou dobu.

To všechno uděláme v Alkemistu za vás. Pokud byste pracovali nezávisle, vydělali byste si tedy celou částku účtovanou zadavateli, ale vaše svoboda by s sebou přinesla i všechny výše popsané nevýhody!

Uvědomujeme si, že je vaše práce na trhu častokrát málo doceněná. To se pokoušíme napravit vyjednáváním se zadavateli, abychom získali co nejvyšší částku, a také účtováním co nejnižší provize za naši práci. Neustále se pro vás pokoušíme zajistit maximum – co nejlepší výdělek, stabilní objem práce a také jistotu, protože platbu obdržíte vždy, nehledě na to, kdy službu zaplatí zadavatel.

Uděláme pro vás všechno, abyste mohli bez starostí dělat to, v čem jste nejlepší!
 • Než se dáte do práce, přečtěte si zvláštní pokyny pro každou zakázku.
 • Přeložte celý soubor, nic nevynechejte.
 • Vždy použijte kontrolu pravopisu.
 • Kde je to vhodné, použijte návrhy překladové paměti (TM) a slovníku pojmů (TB) i veškerý referenční materiál, který vám vedoucí projektu přidělí.
 • Vyřešte všechny problémy se zajištěním kvality (chyby QA), které označí počítačem podporovaný překladatelský nástroj (CAT).
 • Vyhýbejte se doslovnému překladu a zkontrolujte, zda klient definoval požadovaný styl a tón překladu.
 • Pokud existují výrazy, které neznáte, informujte o tom vedoucího projektu a společně to vyřešte, než překlad odevzdáte.
 • Do textu nezadávejte žádné doplňující informace a také z něj nemažte klíčové informace.
 • Pokud během překládání narazíte na jakýkoli problém, informujte o tom vedoucí/ho projektu, která/ý vám s radostí pomůže.
 • Zvláštní pozornost věnujte symbolům. Dejte je na správné místo a žádné nepřidávejte nebo nevynechávejte.
 • Než svůj překlad odevzdáte, znovu si ho přečtěte. Pozdější změny v programu memoQ zřejmě nebudou možné.
 • Pokud pracujete v programu memoQ, žádáme vás, abyste soubor označili jako doručený (»Delivered«). Doručení nebude možné, pokud jsou v souboru nevyřešené problémy se zajištěním kvality (chyby QA).
 • Pokud program memoQ nepoužíváte, žádáme vás, abyste soubor doručili pomocí platformy Alkemist.
 • Soubor vždy doručte v požadovaném formátu.
 • Pokud máte v souvislosti s překladem jakékoli připomínky, máte při doručení k dispozici možnost komentáře, pomocí kterého vedoucího projektu informujete (komentáře NEVKLÁDEJTE přímo do souboru).
 • Pokud váš/e vedoucí projektu stanoví termíny k dílčímu doručení, dodržujte je a v Plunetu použijte možnost dílčího doručení.
 • Buďte připraveni zkontrolovat a akceptovat změny korektora, pokud to bude třeba.
 • V Alkemistu bereme termíny opravdu vážně. Jakmile projekt přijmete, souhlasíte i s termínem jeho dokončení a očekáváme od vás, že ho dodržíte. Uvědomujeme si však, že se v životě může přihodit ledacos – pokud zjistíte, že překlad nebudete moci provést včas, žádáme vás, abyste o tom v zájmu zamezení většího prodlení s realizací projektu ihned informovali vedoucího projektu.
Platební podmínky jsou definovány ve smlouvě, kterou podepíšete na začátku naší spolupráce. Pokud máte v souvislosti s tím jakékoli dotazy, žádáme vás, abyste kontaktovali naše finanční oddělení na e-mailu: administracija@alkemist.si.

Staňte se součástí týmu a přihlaste se teď!

Kolik si překladatel v Alkemistu vydělá?

Příjem překladatele záleží na mnoha faktorech, v první řadě na jazyce, který pokrýváte, a na momentálních poptávkách. Zvolte svůj primární jazyk pro znázornění orientační částky měsíčního výdělku.
Be informed about our news
Soglasje lahko kadar koli prekličete prek povezave, ki je navedena na koncu vsakega obvestila. V primeru preklica bomo vse zbrane osebne podatke izbrisali. Za podrobnejše informacije preberite našo politiko zasebnosti.
Subscribe" name="subscribe" id="mc-embedded-subscribe" class="btn btn-orange btn-newsletter-subscribe" disabled>