Tlumočení

Připravujete se na jednání v zahraničí? Čekáte návštěvu zahraničního partnera? Připravujete mezinárodní konferenci?

Překladatelská agentura Alkemist je největším poskytovatelem tlumočnických služeb u nás. Ročně pokryjeme zhruba 120 překladatelských projektů a svojí kvalitou a nabídkou jsme přítomni i na zahraničních trzích. Máme zkušenosti s tlumočením v konferenčních sálech a kromě spolehlivých a vysoce profesionálních překladatelů jako jediný poskytovatel tlumočnických služeb u nás vlastníme také tlumočnickou techniku (sluchátka, kabiny, ozvučení).

V tomto směru umožňujeme celkové provedení tlumočení s důrazem na organizaci události, což má vliv nejen na snížení nákladů, ale i na spolehlivou, jedinečnou a bezstarostnou konferenční zkušenost. Překladatelská agentura Alkemist nabízí tlumočení různých událostí a akcí:

  • tlumočení na konferencích,
  • tlumočení obchodních jednání,
  • tlumočení sympozií,
  • mezinárodních setkání,
  • jednání,
  • obchodních jednání,
  • tiskových konferencí, atd.

 

CO JE TLUMOČENÍ A KDO JE TLUMOČNÍK?

 

Tlumočení existuje tak dlouho jak mluvené slovo. Spojuje lidi z různých kultur a jazykových prostředí, kteří si chtějí během procesu dorozumívání, jako základního faktoru lidského rozvoje, vyměňovat různé znalosti, informace a názory na svět.

Už staří Řekové znali výraz hermêneus. Slovo pochází ze jména božského posla Hermese, který byl prostředníkem mezi bohy a vybranými lidmi – hermêneusa. Dnes je tlumočník osoba, která se zabývá bezprostředním simultánním tlumočením rozhovoru mezi příslušníky různých jazykových skupin a kultur. 

V globálním světě četných obchodních, hospodářských a dalších možností, se tlumočník stává stále důležitějším partnerem ve vícejazyčném procesu dorozumívání, protože pro plynulou mezijazykovou komunikaci je potřeba zajistit dobrou znalost příslušného oboru a související terminologie.

Tlumočníky z překladatelské agentury Alkemist charakterizuje spolehlivost a zájem o skvělou realizaci akce. Při výběru tlumočníků věnujeme zvláštní pozornost oblasti tlumočení bez ohledu na jeho náročnost. Tlumočníci se před Vaší akcí důkladně připravují, dobře si prostudují téma a terminologii, jsou v kontaktu s řečníkem, věnují se a přizpůsobují také způsobu mluvy, neboť porozumění přednášejícímu má pro všechny účastníky klíčovou roli. V případě náročných tlumočnických projektů se ještě detailněji věnujeme terminologii Vaší firmy nebo skupiny a organizujeme setkání s Vámi tak, abychom Vám zajistili špičkové tlumočnické služby a tím přispěli ke zkvalitnění samotné akce.

V Alkemist věnujeme zvláštní pozornost odpovídající přípravě a praktickému vzdělávání tlumočníků. Pro zajištění co nejefektivnějšího přechodu z fakulty do světa praktického tlumočení naši budoucí tlumočníci úzce spolupracují se zkušenými tlumočníky. Tím jim umožňujeme bezprostřední sledování pracovního procesu, o kterém mohou později diskutovat se zkušenými tlumočníky.

My víme, co je klíčem dobrého tlumočení: řečníci musejí znít dobře a přesvědčivě, a stejně tak musejí znít i tlumočníci v kabinách pro simultánní tlumočení. 

 

DRUHY TLUMOČENÍ

 

  • konferenční tlumočení se koná v konferenčních sálech během různých kongresů a mezinárodních setkání, kde se setkávají lidé z různých částí světa. Rozlišuje se podle způsobu realizace, nejběžnější formy jsou simultánní a konsekutivní tlumočení.
  • tlumočení pro společnost, které se odehrává v každodenním životě a na rozdíl od konferenčního tlumočení je realizováno na národní úrovni, např. v nemocnicích, školách, územních jednotkách zejména tam, kde je potřebný tlumočník pro úspěšné zpracování administrativy.
  • soudní tlumočení, které zahrnuje tlumočení během soudních řízení. Soudní tlumočník musí znát právní terminologii, musí mít složenou státní zkoušku v daném jazyce nebo složit speciální státní jazykovou tlumočnickou zkoušku a musí být jmenován příslušným krajským soudem.

 

Jak si vybrat vhodný způsob tlumočení?

Při výběru vhodného způsobu tlumočení je třeba vzít v úvahu různé faktory, které mají vliv na plynulou realizaci akce. V Alkemist se přizpůsobíme Vašim požadavkům a potřebám a s výběrem Vám pomůžeme. Prostudujeme Vaše záměry a tlumočnické potřeby, případně formy akce, časové rozmezí akce, počet posluchačů, kteří překlad potřebují, a také Vám poradíme se samotnou realizací a organizací akce.

U nás si můžete objednat špičkové tlumočení do 110 světových jazyků a naši tlumočníci Vás očekávají v 19 evropských zemích, umožňujeme také pronájem techniky pro simultánní tlumočení a realizaci celé tlumočnické akce.

S případnými dalšími dotazy se obraťte na vedoucí naší pobočky Lenku Suchánkovou (odkaz na kontakty), která Vám s radostí poradí s organizací akce a na základě Vašich potřeb Vám připraví nezávaznou informativní nabídku. Můžete nám zavolat na bezplatné telefonní číslo 800 505 010 nebo nám poslat email na info@alkemist.cz