Bernhard Sigl Bernhard Sigl,
ředitel HR ve společnosti Sandoz a prezident Novartis Euroforum

"Překladatelská agentura Alkemist nám poskytla vysoce kvalitní tlumočnické služby a také byli velmi flexibilní. Víte, Novartis Euroforum je velmi zvláštní událost, jelikož se jí účastní zástupci různých zemí a jejich prezentace a konverzace jsou velmi složité. Diskuze jsou také velmi náročné, a protože se nemůže předvídat časový rámec, musejí být tlumočníci připraveni na vše. Prezentovali se jako velmi profesionální a přizpůsobiví, neboť se postavili všem výzvám."

Simultánní tlumočení

kabina za simultano tolmačenjeSimultánní tlumočení je nejčastější forma tlumočení na konferencích. Umožňuje současné tlumočení obsahu všem účastníkům události, bez ohledu na to z jaké části světa pocházejí. Tlumočení se provádí ve zvukotěsných kabinách, které musejí být vybaveny odpovídajícím tlumočnickým zařízením, a obsah se plynule přenáší posluchačům prostřednictvím bezdrátových sluchátek.

Pro tlumočnické služby na Vaší akci disponujeme kromě špičkových tlumočníků i vhodnou, vysoce kvalitní technikou, která se skládá z tlumočnické kabiny, sluchátek a odpovídajícího ozvučení. Tímto způsobem posluchačům umožňujeme nerušené sledování konference v požadovaném jazyce.

Každému účastníkovi, který překlad potřebuje, jsou k dispozici sluchátka, jejichž prostřednictvím poslouchá obsah, který mu přenáší tlumočník z překladatelské kabiny za pomoci interního mikrofonu. Zvuk musí být jasný a čistý. Za to je v Alkemist odpovědný speciální technický tým specializovaný na organizaci tlumočnických událostí, který provádí technický dozor nad celou akcí. Umožňujeme také audio a video záznam akce a tak mají účastníci po jejím skončení možnost podívat se a poslechnout si prezentovaný obsah.

Organizace kongresových akcí není sama o sobě cílem. Účast delegátů, odborníků a účastníků z celého světa znatelně pomůže turistickému rozvoji regionu a tím zvyšuje i potřebu bezvadného porozumění. Dnes je potřeba si pečlivě prostudovat profil účastníků, přizpůsobit jim program, nabídnout bohaté aktivity a kvalitní obsah. V informačním věku má investování do vzdělání klíčový význam, a i proto je pro všechny zúčastněné zásadní, aby ho dostávali a těšili se z něj v jazyce, kterému nejlépe rozumí.

Alkemist je největším poskytovatelem konferenčního tlumočení v této oblasti. Ročně organizujeme více než 120 těchto akcí a mnohaleté zkušenosti nám umožňují poskytnout vynikající výkon bez ohledu na náročnost organizace. Zvláštní pozornost věnujeme okamžité reakci, technické bezproblémovosti a odpovídající přípravě tlumočníků, kteří jsou seznámeni s problematikou Vašeho oboru, specifickými obsahy a případnou odbornou terminologií.

Tlumočníci Alkemist se vyznačují znalostí kultury a pochopením kontextu jazyka, do kterého tlumočí, a díky tomu mohou překonat nejen jazykové, ale i kulturní rozdíly. V případě náročnějších úkolů se tlumočníci Alkemist setkávají s řečníky a na akci se připravují společně. Tímto způsobem zajišťujeme kvalitní a bezchybné tlumočení obsahu během celé akce i po ní. Dobrá příprava na akci není potřebná pouze pro průběh tlumočení, naším přáním je zajistit co nejlepší výkon tak, aby akce proběhla hladce a dokonale i pro účastníky, kteří nepotřebují tlumočení.

Simultánní tlumočení je výjimečně náročná práce, neboť tlumočník tlumočí současně s řečníkem, a proto k simultánnímu tlumočení některých jazykových kombinací vždy využíváme dva tlumočníky, kteří se dle tlumočnických standardů střídají každých 15 až 20 minut. Koncentrace tlumočníka nesmí během tlumočení opadnout, a proto i během odpočinku tlumočníci program pečlivě sledují a zaznamenávají si důležité pojmy. Tlumočníci Alkemist jsou díky svým dlouholetým zkušenostem, výborné znalosti jazyka a adekvátní přípravě schopni současně psát, poslouchat a zajistit vynikající výkon.

simultano tolmačenje

Objednáváte simultánní tlumočení? Potřebujete další informace? Přejete si pronajmout tlumočnickou techniku?

Kontaktujte nás na bezplatném  telefonním čísle 800 505 010 nebo nám pošlete dotaz na info@alkemist.cz. Vedoucí projektu Vám poradí při výběru typu a způsobu tlumočení, které odpovídá Vašim potřebám. Připraví Vám také nezávaznou informativní nabídku. Při objednávce kompletní služby (simultánní překlad a tlumočnická technika) poskytujeme na pronájem techniky speciální slevu.