Jiří Stejskal Jiří Stejskal,
prezident Americké asociace tlumočníků

"Nepřekládají se pouze slova, ale i význam."

Konsekutivní tlumočení

konsekutivno tolmačenje

Konsekutivní tlumočení je určeno pro menší konference, setkání, pracovní obědy, zejména akce, které nejsou časově omezeny a pro něž je třeba tlumočení pouze jedním směrem. U konsekutivního tlumočení (ústního překladu) tlumočník tlumočí určité celky přímo od řečníka. Vynikající krátkodobá paměť, schopnost rychlých poznámek za pomoci speciálních znaků, výborné rétorické schopnosti, to vše jsou nezbytné schopnosti konsekutivních tlumočníků. Kromě toho, musejí mít tlumočníci sebedůvěru při veřejných vystoupení, protože tlumočník nejčastěji stojí vedle řečníka před publikem.

Někdy se používá i šeptané tlumočení. Což je tlumočení určené pouze pro jednu nebo dvě osoby v místnosti, tlumočník sedí vedle posluchačů a překlad jim šeptá.

Vzhledem k tomu, že tlumočník tlumočí s časovým odstupem, není další technika potřeba. V případě konferencí nebo akcí, na kterých pouze několik návštěvníků nerozumí původnímu jazyku, je dobré použít šeptané tlumočení (šušotáž). Je určeno pro jednoho až dva posluchače a pro tento typ tlumočení není další technika potřeba.

V současné době se konsekutivní tlumočení většinou nahrazuje simultánním, ale pro některé typy událostí je konsekutivní tlumočení stále nezbytné. Při objednávání konsekutivního nebo simultánního tlumočení a techniky Vám nabízíme službu „na klíč”, a Vy tak můžete všechny starosti přenechat nám. Jsme otevřeni Vaším speciálním požadavkům i potřebám akce, například audio nebo video záznam akce.

Pro veškeré informace můžete nás kontaktovat na bezplatném telefonním čísle 800 505 010 nebo na info@alkemist.cz.