,

Soudní překlady

Soudní překlady jsou zvláštní formou překladu, kterou mohou vyhotovit pouze překladatelé, kteří jsou jmenováni předsedou krajského soudu. Říkáme jim soudní tlumočníci.

Soudní tlumočníci jsou zodpovědní za obsah přeložených dokumentů: neboť i nejmenší nejasnost v dokumentu může způsobit velkou škodu. Za soudního tlumočníka pro český jazyk může být jmenována osoba, která je občanem České republiky nebo občanem členského státu Evropské unie a aktivně ovládá český jazyk. Osoba musí být i kompetentní, musí mít ukončené vysokoškolské vzdělání a disponovat odpovídajícími odbornými znalostmi. Před příslušným soudem musí během zkoušky prokázat praktické znalosti a zkušenosti z oboru překladu, stejně tak musí být seznámena s právním řádem České republiky a toho státu, v jehož jazyce jako soudní tlumočník pracuje.

Co je soudní překlad?

Je to speciální překlad, který má status úředního dokumentu. Ověřený překlad je vždy spojen s původním dokumentem, což může být originál, kopie originálu ověřená notářem nebo obyčejná kopie. Váš přeložený dokument bude vypadat následovně: na začátku svazku bude Váš originální dokument, za ním bude překlad zmocněného soudního tlumočníka, za originálem a překladem tlumočnická doložka o shodě překladu s originálem a s údaji o tlumočníkovi. Tlumočník musí být rodilý mluvčí, překlad i doložku musí svázat a zapečetit. Ověřené překlady mají status oficiálního dokumentu, který se pro úřední účely může používat na úřadech v České republice a v zahraničí.

Které dokumenty musejí být ověřeny soudním tlumočníkem?

Pro většinu dokumentů není ověřený překlad potřeba. Nejčastěji se tímto způsobem překládají různé osobní dokumenty:

 • vysvědčení,
 • rodné listy,
 • výpis z rejstříku trestů,
 • policejních zápisů,
 • oddací listy,
 • smlouvy,
 • certifikáty,
 • výpisy z rejstříků,
 • povolení,
 • cestovní pas,
 • diplomy…

 

Naši soudní tlumočníci pro Vás ověří i všechny ostatní druhy úředních dokumentů.

Překladatelská agentura Alkemist disponuje týmem soudních tlumočníků, kteří se starají o rychlou a kvalitní realizaci Vaší objednávky. Hlavní pravidla jsou rychlá odezva a vysoký stupeň profesionality. Ohledně všech dotazů týkajících se překladů ověřených soudními tlumočníky nebo jiných překladatelských služeb kontaktujte naše vedoucí projektu na bezplatném telefonním čísle 800 505 010 nebo nám pište na info@alkemist.cz.