,

Překlady textů

Texty jsou jedním z nástrojů komunikace, se kterými se setkáváme každý den. Může se jednat o beletristické, technické, odborné, ekonomické a právní texty, ať už v klasické nebo internetové podobě.

Alkemist spojuje nejlepší překladatele a soudní tlumočníky s bohatými zkušenostmi  s překlady z nejrůznějších oborů. Abychom rozuměli důležitosti kvalitní komunikace na globálním poli, vyvinuli jsme v naší překladatelské agentuře pravidla, která nám umožňují vynikající překlady textů bez ohledu na typ, požadavky nebo rozsah Vašeho projektu.

Jsme si vědomi, že pro přípravu dobrého překladu není dostatečná pouze bezchybná znalost gramatických a pravopisných pravidel, protože překlady textů zahrnují porozumění oboru překladu, kulturních specifik prostředí a média, v nichž se bude překlad používat, jakož i porozumění cílové skupině, pro kterou je překlad určen. Dokonalost je v Alkemist postavena na přední místo povinností, které se snažíme každý den naplnit.

Obchodní, odborné a literární překlady překládáme do 110 jazyků. Všechny překlady zahrnují korekturu rodilými mluvčími, pro něž je jazyk, který korigují mateřským jazykem, a kteří překlady přizpůsobují kulturním a obchodním charakteristikám oblasti, v níž se bude překlad používat. Garantujeme profesionální a kvalitní překlady.

Nejčastěji realizujeme překlady textů z následujících oborů:

Odbornost a kvalita překladů byla oceněna řadou partnerů u nás i ve světě. Přečtěte si komentáře našich klientů./p>

DESKTOP PUBLISHING (DTP)

Potřebuje Váš text doplňující grafiku?

Pro celkový vzhled Vašich katalogů, výročních zpráv, návodu k použití a dalších formátů obrázků jsou Vám k dispozici naši grafici.

V DTP studiu pečlivě zpracováváme přeložený text s obrázky, tabulkami, grafy, včetně přípravy k tisku. Přeložené texty zpracováváme pomocí různých programů pro grafickou tvorbu, od standardních programů řady Microsoft Office (Word, Excel a PowerPoint) po speciální DTP programy (Microsoft Publisher, Adobe Framemaker, Page Maker, InDesign, Acrobat Distiller, QuarkXPRess a mnoho dalších).

LOKALIZACE

Informační revoluce vedla k okamžitému globálnímu propojení a zdůraznila význam všudypřítomnosti internetu, který má stále významnější roli. Nicméně v závislosti na nových ekonomických podmínkách přináší proniknutí na zahraniční trhy nová kulturní pravidla a procesy v překonávání jazykových bariér.

Pravidla a procesy v překonávání jazykových bariér.

Aby Vaše zpráva oslovila cílovou skupinu v požadované zemi, nabízíme Vám v překladatelské agentuře Alkemist možnost lokalizace (překládání software). Lokalizace je postup, při němž se text nebo překlad jazykově a kulturně přizpůsobuje cílové skupině (stát, region, jazyk), které je určen. Jelikož jsou naši překladatelé v 81 zemích, jsme Vám schopni pro tyto trhy lokalizaci zajistit).

SOUDNÍ TLUMOČENÍ

V případě překladů textů v soudním řízení, jsou překlady povoleny pouze kvalifikovanému překladateli, který disponuje odpovídajícím certifikátem. Soudní tlumočník svojí pečetí a podpisem zaručuje přesnost překladu a umožňuje jeho použití v soudních řízeních.

Vaše žádosti nebo případné dotazy na překlady textů můžete poslat na náš e-mail: info@alkemist.cz nebo kontaktovat naše vedoucí projektu na bezplatném telefonním čísle 800 505 010.