,

Korektury

Pokud si přejete zajistit přesnost a jazykovou harmonii textů, svěřte je ke korektuře našim korektorům, pro něž je jazyk korigovaného textu mateřským jazykem. Každý překlad, který si u nás objednáte, zahrnuje i korekturu rodilými mluvčími, kteří text přizpůsobí kulturním a obchodním charakteristikám oboru, v němž se text bude používat.

Překlady a korekturu provádějí osoby kvalifikované v lingvistickém oboru. Korektor si Váš text přečte a opraví ho pravopisně, gramaticky a morfologicky. Jako nestranný čtenář také snadno zjistí i nejasné  výrazy a protichůdné pojmy, které se ve Vašem textu náhodně nacházejí. Naši korektoři jsou rodilí mluvčí jazyka, kvalifikovaní ke korektuře všech druhů překladů.

U nás si můžete vybrat korekturu:

  1. bakalářských a diplomových prací,
  2. doktorských dizertací,
  3. lékařských textů,
  4. právních textů,
  5. obchodních textů,
  6. literárních textů,
  7. textů z jiných odborných oblastí.

Pokud překlad objednáte u nás, je korektura zahrnuta v ceně překladu. Pokud potřebujete pouze korekturu, zašlete nám Váš požadavek a my Vám rádi připravíme cenovou kalkulaci.

Pro informace a objednávky korektury nás kontaktujte na bezplatném telefonním čísle 800 505 010 nebo nám text pošlete na info@alkemist.cz a během chvilky Vám přepravíme informativní a nezávaznou nabídku…
.