Vize a poslání

Vize

Naším cílem je stát se předním poskytovatelem překladatelských služeb v Evropě, synonymem kvality, přesnosti a rychlosti.
Stanovených cílů chceme dosáhnout díky naší mezinárodní orientaci a snahou o neustále nové inovace. Výzev se nebojíme.

Poslání

Naším posláním je umožnit porozumění globální, obchodní a mezikulturní komunikace mezi lidmi různých jazyků a kultur, aby lépe pochopili společnost okolo sebe a rozmanitost ve světě. Naším dodatečným posláním je pomáhat prostřednictvím Nadace Alkemist těm, kteří pomoc potřebují. Chceme Vám pomoci, abyste naslouchali, cítili a chápali svět okolo sebe.

Podnikatelský duch Alkemistu je otevřený novým možnostem a příležitostem. Pokud máte nějaký návrh nebo nápad, který bychom mohli společně realizovat, neváhejte a
napište nám!