Anton Krašovec Anton Krašovec,
zakladatel Alkemist

"Cílem nadace Alkemist je s nejnižšími administrativními náklady pomáhat co největšímu počtu dětí, lidem v těžké situaci nebo ostatním, kteří potřebují pomoc, jak doma, tak na celém světě.

V této chvíli je Nadace Alkemist financována samostatně z vlastních prostředků. V současné době jsme inspirováni menšími charitativními akcemi, ale naše činnost se brzy rozšíří i přes hranice. Sledujte a podporujte nás, protože dříve či později nastoupíme na velké projekty, jako jsou výstavba nemocnic, domovů, učeben… Pak budeme potřebovat Vaši pomoc, zatím si zasloužíme Vaší důvěru.

Níže jsou uvedeny některé z akcí, jejichž prostřednictvím jsme pomoc již poskytli."

Nadace Alkemist

Na světě dnes žije 7 miliard lidí a počet roste ze dne na den. Žijeme v době, ve které již téměř necítíme hranice, cestujeme rychleji a pohodlněji než kdykoliv dříve, poznáváme rozmanité lidi a kultury, potkáváme nové tváře. Pohodlnost žití nás často oddaluje od každodenních problémů, těžké ekonomické situaci, ve které je i Česká republika a od lidí, kteří žijí v chudobě.

Jsme přesvědčeni, že pocit pomáhat člověku dává tu největší radost, která přesahuje materiální hodnoty. Opravdu si můžeme užívat života a úspěchu tehdy, pokud darujeme, proto si v překladatelské agentuře Alkemist myslíme, že člověk může vždy dát více.

Za tímto účelem jsme založili Nadaci Alkemist. Nadace je financována z vlastních prostředků a úspěšně dokončených projektů, což znamená, že i Vy jste její součástí. Prostřednictvím Nadace chceme podat pomocnou ruku potřebným, podporovat talentované jedince a pomoct jim v dosahování jejich životních cílů.

Dosud jsme se podíleli na několika projektech, ale to neznamená, že Nadace Alkemist   činnost ukončí. Chceme dokázat, že i přes finanční a časové omezení můžeme lidem pomáhat. Že pro jejich spokojenost není třeba mnoho. Před námi stojí ještě mnoho výzev, zajímavých příběhů, jedinců a nových kapitol, které chceme prožívat s Vámi.

 

Rok 2012:

Svatopluk Božak na RAAM, 13. června 2012.

Svým příběhem nás překvapil český ultramaratonský cyklista Svatopluk Božak. Strojní inženýr nahradil těžké dětství plné odříkání sportováním a tento rok si splnil svůj životní sen. Absolvoval nejtěžší cyklistický test Race Across America (RAAM). Po 10 dnech neúnavné jízdy, dosáhl cíle jako šestý, na což jsme v překladatelské agentuře Alkemist velmi pyšní. Překladatelská agentura Alkemist Svatoplukův počin finančně podporovala.